Googles bästa metod: Skapa och optimera effektiva Shopping-kampanjer

Skapa och optimera effektiva Shopping-kampanjer: Googles bästa metoder

Officiell guide till hur du skapar en strategi för dina Shopping-kampanjer.

Shopping-kampanjer ger dig möjlighet att presentera dina produkter till kunder på nätet. Vår senaste guide med bästa metoder för Shopping-kampanjer ger anvisningar om hur du strukturerar effektiva kampanjer, anger dina bästa bud och optimerar din strategi för att uppfylla dina marknadsföringsmål.

Dagens konsumenter handlar överallt när som helst på alla enheter, från ett ögonblick av inspiration till det slutliga köpet. Det är inte längre lika viktigt för en kund att vara närvarande i en återförsäljares utrymme, vare sig på nätet eller i butik, som det är för återförsäljaren att vara närvarande oavsett var och när någon handlar. För att dra fördel av den ökande shoppingen på olika enheter, visar vi dig hur du skapar en strategi för dina Shopping-kampanjer för att bygga upp en stark närvaro och ta vara på möjligheterna att skaffa kunder. Följande anvisningar hjälper dig att uppfylla dina marknadsföringsmål och synliggöra dig för dagens ständigt uppkopplade kunder.

1. Definiera mål för dina Shopping-kampanjer

Innan du djupdyker i någon specifik taktik behöver du definiera dina kampanjmål. Vad vill du uppnå med dina Shopping-kampanjer? Fastställ tydliga parametrar för framgång innan du gör en plan för att uppnå dina mål.

2. Välj rätt budstrategi

Buden påverka din synlighet och dina resultat direkt. Bestäm om AdWords Smart Bidding eller manuell budgivning är den bästa strategin för dig. Genom att använda de automatiska funktioner som är tillgängliga ser du till att dina produkter visas vid rätt sökfrågor och kan uppfylla dina kampanjmål. Läs mer om AdWords Smart Bidding.

Få bättre resultat med AdWords Smart Bidding

 

Använd AdWords Smart Bidding utöver dina manuella bud

   

 

Använd AdWords Smart Bidding om du vill få mer trafik

 

Budjusteringsmodifierare i lager

3. Skapa en bra struktur för Shopping-kampanjer

Kampanjstrukturen utgör grunden till att genomdriva dina mål. Tänk på vad du vill uppnå inom de olika produktområdena och hur du kan ordna hela ditt produktsortiment så att det anpassas till de olika målen.

Segmentprodukter indelade i nivåer i en relationsmässig trädstruktur

 

Dra fördel av Shopping-kampanjens prioriteringar

 
 
 

Skapa språkspecifika Shopping-kampanjer

Kombinera Shopping-kampanjens struktur och budstrategi

 
   
   
 
   
   
 
   
   
   
 
 

4. Använda olika bud baserat på målgrupp

Oavsett om du är ute efter att uppnå resultatmål eller trafikbaserade mål kan du lägga till ett lager i dina kampanjer för att särskilja dina bud utifrån din målgrupp. Du kan uteslutande bjuda på återvändande trafik genom att tillämpa Inriktning och bud som visar dina produkter endast för kunder som omfattas av målgruppslistorna. Det här kan dock begränsa anpassningen genom att begränsa räckvidden till en mindre målgruppslista. Du kan i stället särskilja bud för återvändande trafik och samtidigt behålla dina aktuella bud för ny trafik genom att lägga till remarketinglistor i dina nuvarande kampanjer med inställningen Endast bud.

Inriktning och bud

Visa annonser enbart för personer som har anknytning till dessa listor eller kategorier, med möjlighet att ange bud för dem. 

Endast bud

Lägg till dessa listor eller kategorier så att jag kan ange bud för dem, men visa annonser när mina andra inriktningsmetoder matchar.

 

Den här inställningen gör budjusteringar för att nå dina återkommande besökare samtidigt som du fortsätter att visa dina annonser för alla kunder som söker efter dina produkter. Använd budmultiplicerare baserat på värdet av varje kundsegment i verksamheten. Till exempel kan du använda en budmultiplicerare för +100 % för en målgruppslista som fångar upp tidigare köpareeftersom de har ett högre långsiktigt värde för ditt företag, jämfört med budmultipliceraren +10 % för en kund som besökte din startsida och lämnade. När dina remarketinglistor växer och samla exponering kan du fortsätta att använda data för att informera budjusteringarna. Om du behöver mer vägledning kan du titta på vår video om hur man lägger till remarketinglistor.

5. Optimera dina Shopping-kampanjer för framgång

När annonserna har samlat på sig tillräckligt mycket data kan du börja använda konkurrensmätvärden som benchmark-CPC, benchmark-CTR, visningsandel och klickandel samt verktyg som Budsimulatorn för att utvärdera resultatet, finjustera budstrategin och fatta välgrundade beslut. Läs mer om hur du bevakar och optimerar dina Shopping-kampanjer.

Övervaka dina produkter

Du bör regelbundet studera fliken Produkter för att upptäcka förbättringsområden och lösa eventuella problem. Du kan till exempel kontrollera att dina bästsäljande produkter kan visas genom att filtrera efter högst antal klick eller konverteringar och visa produktens statuskolumner.

Artikel-id Namn Klick Kostnad   Gen. CPC Produktstatus
123456 Acme terränglöparskor 576 3 451,10 kr 6 kr Klar att visas
12345687 Acme lättviktsskor 552 2 367,90 kr 4,30 kr Klar att visas
5678613 Acme naturligt utformade löparskor 342 1 552,20 kr 4,50 kr Klar att visas
5645868 Acme löparskor med låg inverkan 158 762,10 kr 4,80 kr Inte godkänd
4896135 Acme träningsskor 119 403,30 kr 3,40 kr Inte godkänd

 

Var uppmärksam på det totala antalet produkter och procentandel godkännande om du vill flagga eventuella avslag i ett tidigt skede. Se fler underlag.

 

% klara att visas Produkter klara att visas % aktiva Aktiva produkter % godkända Överförda produkter Överförda produkter
92,08 % 1 105 94,16 % 1 130 95,63 % 1 150 1 200

 

Få fler konverteringar till samma kostnad

Granska konkurrensstatistik  •  
     
     

Strategisk användning av negativa sökord

Gå med i vårt nätverk så fi får till "tsunami-effekten"

Leave a comment